På bilden Daniela Jadema, boendechef, Vårljus, Susanne Hedlund, flyktingsamordnare Botkyrka kommun, Marita Castro, projektledare Träffpunkt Syd, Mikael Morberg, Unesco LUCS kansli och René León Rosales, forskningschef, MKC, medlem i IMER-förbundet.

Interkulturellt arbete med ungdomar

Träffpunkt Syd är en ny kunskapspilot inom Unesco LUCS. Den nya medlemmen Vårljus arbetar med  att utveckla nya lösningar för samhällsintroduktion och integration för ensamkommande ungdomar. Vad kan ett interkulturellt förhållningssätt göra? Det är det man vill undersöka i denna pilot. Häromveckan träffades personal från Vårljus andra Unesco LUCS-medlemmar för att i ett möte med…