Vi gör barnkonventionen levande – konferens i Malmö

Fotboll mot rasism och Grundskolefotboll mot rasism ordnar konferens i Malmö den 2 september. Vad är Barnkonventionen? Vilken barnsyn genomsyrar den? Hur påverkar det din organisations likabehandlings- och antidiskrimineringsarbete? Vad innebär ett barnrättsförhållningssätt som tränare/ledare/pedagog och organisation? Kom och ta del av workshops och föreläsningar med fokus på Barnkonventionens grundprinciper och mer specifikt Barnkonventionens art…