Stadsdelsutveckling i Borlänge

Borlänge kommun arbetar med ett projekt som fokuserar på stadsdelsutveckling i västra delen av staden. Geografiskt handlar det om en fjärdedel av staden med köpcentrum, radhus, villor och miljonprogramsområden. Syftet är att få till en starkare integration mellan dessa delar som främjar ökat socialt och kulturellt utbyte och rörlighet.

Kontakt: Marcus Hjelm

marcus.hjelm@borlange.se

070-5328380