Arbete mot diskriminering går in i nästa fas.
Handlingsplanen mot diskriminering som reviderades under 2013-2014 i nära samverkan med civilsamhället i Malmö har ”döpts” om till Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering. Utvecklingsplanen har en tydligare målkedja, vilket ska underlätta för respektive förvaltning att jobba med utvecklingsplanen.

 

Stadskontoret arbetar nu med att implementera planen i stadens förvaltningar. Det innebär inledningsvis att:

  •  Sprida och göra Utvecklingsplanen känd i stadens förvaltningar.
  •  Anordna utbildningar för chefer och ledare samt hr-personal i diskrimineringslagen.
  •  Anordna utbildning inom normkritik för stadens kommunikatörer.
  •  Starta en forskningscirkel med deltagare från staden samt civilsamhället. Målsättningen är att ta fram en enhetlig metod för att kunna göra normkritiska granskningar av våra verksamheter.
  •  Ta fram en normkritisk verktygslåda med metoder och redskap för förvaltningarna att använda i granskningar av sina verksamheter.
  •  Sätta samman (och ge utbildning till) ett nätverk av kontaktpersoner på respektive förvaltning.
  •  Hålla öppna seminarier och konferenser inom antidiskriminering i samverkan med civilsamhället i Malmö.

 

Här hittar du mer information om Malmö stads arbete mot diskriminering
Kontakt: Jenny Malmsten  Tfn: 040-34 04 68