Botkyrka kommun har initierat ett förebyggande och reaktivt lokalt arbete mot våldsbejakande extremism i samarbete med bl.a. det interreligiösa rådet i kommunen. Inom projektet ska det utvecklas en modell för att minska antalet unga och vuxna som går in i våldsbejakande extremism samt en modell för avhopparverksamhet. Verksamheten ska bedrivas på ett sätt så att inga befolkningsgrupper i kommunen stigmatiseras.

Piloten söker samarbete med Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism som arbetar för att förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer på nationell, regional och lokal nivå för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Den nationella samordnaren ska även verka för att öka kunskapen om våldsbejakande extremism samt främja utvecklingen av förebyggande metoder.

Arbetet inleddes i samband med en informationskväll om våldsbejakande extremism 30 mars 2015 på Mångkulturellt centrum i Fittja.

 

Kontakt:

Per Delhage
Trygghetssamordnare, Sektionen för förebyggande arbete
Tel:08- 530 630 78
E-post: per.delhage@botkyrka.se