Interreligiös dialog i Eskilstuna

Sverige är en sekulär stat med religionsfrihet. Vad innebär det för en majoritetskultur? Hur kan former utvecklas som skapar dialog och samexistens? Hur kan vi stödja varandra i rätten att ha en plats att utöva tro på? Eskilstuna har valt att fördjupa sig extra i interreligiös dialog inklusive ateism. Arbetet i projektet aktiverar även en interkulturell dialog i samarbete med civilsamhälle, akademi och tjänstemän.

 

Kontakt: Rabie Aldeeb

rabie.aldeeb@eskilstuna.se