Handlingsplan mot diskriminering i Malmö

Malmö stad har arbetat fram en revidering av handlingsplanen mot diskriminering i samråd med civilsamhället. Planen kommer att ha en betydande roll i det framtida arbetet med att utveckla strategier, kunskap och handling som motverkar olika former av diskriminering. Den kommunala organisationen planerar för ett nästa steg i processen. Detta steg ska ha fokus på ett systematiskt arbete med att respektera, skydda och tillgodose mänskliga rättigheter. Kontakt är etablerad med Malmö högskola.

Läs mer om Malmö stads arbete…

 

Kontakt: Johanna Sjöwall

johanna.sjowall@malmo.se