Futebol dá força använder fotboll som en plattform för att stärka unga tjejer – på fotbollsplanen och vidare i livet. Syftet med vår verksamhet är att främja jämställdhet och jämlikhet samt stärka unga tjejers psykiska, fysiska, sexuella och emotionella hälsa.

För att uppnå dessa mål arbetar vi med en ledarskapsutbildning och ledarutvecklingsprogram där ledaren blir medveten om sin potential för att förändra världen medan hon även får ett normkritiskt förhållningssätt samt den kunskap och verktyg som krävs för att hon som ledare och förebild skall skapa en trygg mötesplats på fotbollsplanen där unga tjejer kan förutsättningslöst ha kul och få stärkt självkänsla och självförtroende.

Vi är med i Unesco LUCS för att vi tror på att dialog och samverkan mellan ett brett spektrum av aktörer är centrala verktyg i arbetet med att utveckla ett socialt jämlikt samhälle. Genom vår medverkan i Unesco LUCS vill vi inspireras och lära av andra samt dela med oss av den kunskap och erfarenhet som vi besitter vad gäller ledarskap, jämställdhet, jämlikhet och folkhälsa för att stärka vår gemensamma strävan för samhällsförändring och ett hållbart interkulturellt samhälle.

Futebol dá força grundades 2012 i Mocambique och omfattar nu verksamhet i fyra länder: Mocambique, Sverige, Zambia och Finland.

 

Läs mer om verksamheten här

 

Kontaktperson:

Ida Wahlström

Nationell verksamhetsledare Sverige

Futebol dá força

070-337-4077

ida@futeboldaforca.com

 

 

 

Fotboll som social arena. Konferens i Malmö 26 maj