Vi lever i en visuell kultur. Bilder formar vår uppfattning av världen, andra människor och oss själva. Men många saknar nödvändiga kunskaper för att kunna tolka visuella uttryck. Bilders Makt är en fritt tillgänglig kunskapsbank med bilder, film och förklarande texter om stereotypa bilder.

Besök Kunskapsbanken här https://bildersmakt.se/

Under  2017 arbetar Mångkulturellt centrum vidare med frågorna om bilders makt genom en utställning, utbildningsdagar och programverksamhet.

Kunskapsbanken Bilders Makt har tillkommit med finansiellt stöd av PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

Projektledare är författaren och litteraturvetaren Moa Matthis och kontaktperson för projektet på Mångkulturellt centrum  Mikael Morberg.

Kontakt:
Mikael Morberg

MKC130px