Antirykteskampanjen Botkyrka fördomsfritt

Varför fokus på rykten? Skälet som anges i projektet är att rykten bidrar till att kommunens invånare riskerar att inte få ett bra bemötande och en god kommunal service. Risk finns även för mindre tillgång till makt och likvärdigt inflytande. Effekten kan även bli att vissa av kommunens invånare inte känner sig hemma i kommunen samt saknar förtroende för varandra och för demokratin.

Antirykteskampanjens syfte är att skapa social mobilisering för att synliggöra, nyansera och motverka rykten och fördomar som leder till främlingsfientlighet, rasism och diskriminering i kommunen. Inom ramarna för projektet har en förstudie gjorts som fokuserar på att identifiera rykten som motverkar utvecklingen av ett interkulturellt Botkyrka. En vetenskaplig grund för arbetet har skapats samt ett antiryktesnätverk med civilsamhällets deltagande. Projektet har kopplat sig till ett europeiskt kunskapsutbyte under ledning av Barcelona stad. Två rapporter och en utställning har producerats inom projektet.

 

 

Kontakt: Helena Rojas

helena.rojas@botkyrka.se

070-8861412