Digital dialog

Vem deltar? Vems röst kommer till tals? Vem kommer på mötet? Är jag själv aktiv? Medborgardialog – där alla kan och få vara med – är en grundbult i demokratin. Vi är alla medborgare och vi har en röst var. Pilotprojektet Digital dialog som drivs av Everland Communications vill bidra till utveckling av konkreta metoder…

Jämlik cancerprevention

Det finns skillnader i cancervården som inte kan förklaras av att patienter har olika medicinska förutsättningar eller behov. Olika grupper av människor är mer eller mindre benägna att delta i screening, söka vård, delta i studier, ställa krav eller ifrågasätta om vården inte fungerat optimalt. Vårdpersonalens beteende med grund i normer och värderingar påverkar också.…

Bilders makt

Vi lever i en visuell kultur. Bilder formar vår uppfattning av världen, andra människor och oss själva. Men många saknar nödvändiga kunskaper för att kunna tolka visuella uttryck. Bilders Makt är en fritt tillgänglig kunskapsbank med bilder, film och förklarande texter om stereotypa bilder. Besök Kunskapsbanken här https://bildersmakt.se/ Under  2017 arbetar Mångkulturellt centrum vidare med…

Futebol dá força – fotboll för inkludering

Futebol dá força använder fotboll som en plattform för att stärka unga tjejer – på fotbollsplanen och vidare i livet. Syftet med vår verksamhet är att främja jämställdhet och jämlikhet samt stärka unga tjejers psykiska, fysiska, sexuella och emotionella hälsa. För att uppnå dessa mål arbetar vi med en ledarskapsutbildning och ledarutvecklingsprogram där ledaren blir…

Lokalt arbete mot våldsbejakande extremism i Botkyrka

Botkyrka kommun har initierat ett förebyggande och reaktivt lokalt arbete mot våldsbejakande extremism i samarbete med bl.a. det interreligiösa rådet i kommunen. Inom projektet ska det utvecklas en modell för att minska antalet unga och vuxna som går in i våldsbejakande extremism samt en modell för avhopparverksamhet. Verksamheten ska bedrivas på ett sätt så att…