Etablerings- och resurscenter

Etablerings- och resurscenter (tidigare Träffpunkt Syd) utgår från den erfarenhet och kunskap som finns samlad inom Vårljus och prövar nya grepp för etablering och integration i en tid då alla är överens om utmaningarna samtidigt som det finns få formulerade insatser för kommunerna att beställa. Etablerings- och resurscenter – ett integrationståg som går i båda…