Träffpunkt Syd

Träffpunkt Syd utgår från den erfarenhet och kunskap som finns samlad inom Vårljus och prövar nya grepp för etablering och integration i en tid då alla är överens om utmaningarna samtidigt som det finns få formulerade insatser för kommunerna att beställa. Träffpunkt Syd – ett integrationståg som går i båda riktningarna består av fyra vagnar.…