Postkolonialt forum

Problemet Då rasismen är på framfart både runt om i Europa och Sverige, behövs analyser som går bortom reduceringen av rasistiska erfarenheter till frågor om enskilda attityder och fördomar. För att förstå ojämlika förhållanden behövs fler perspektiv som synliggör just maktförhållandena som grogrund för rasismen och exkluderingen vilket drabbar stora delar av den svenska arbetarklassen.…