Malmö stads arbete mot diskriminering

Arbete mot diskriminering går in i nästa fas. Handlingsplanen mot diskriminering som reviderades under 2013-2014 i nära samverkan med civilsamhället i Malmö har ”döpts” om till Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering. Utvecklingsplanen har en tydligare målkedja, vilket ska underlätta för respektive förvaltning att jobba med utvecklingsplanen.   Stadskontoret arbetar nu med att implementera planen i stadens…