Visar på första sidan

Jämlik cancerprevention

Det finns skillnader i cancervården som inte kan förklaras av att patienter har olika medicinska förutsättningar eller behov. Olika grupper av människor är mer eller mindre benägna att delta i screening, söka vård, delta i studier, ställa krav eller ifrågasätta om vården inte fungerat optimalt. Vårdpersonalens beteende med grund i normer och värderingar påverkar också.…

Bilders makt

Vi lever i en visuell kultur. Bilder formar vår uppfattning av världen, andra människor och oss själva. Men många saknar nödvändiga kunskaper för att kunna tolka visuella uttryck. Bilders Makt är en fritt tillgänglig kunskapsbank med bilder, film och förklarande texter om stereotypa bilder. Besök Kunskapsbanken här https://bildersmakt.se/ Under  2017 arbetar Mångkulturellt centrum vidare med…

Jämlikhetsdata i Botkyrka kommun

Jämlikhetsdata som redskap i arbetet mot diskriminering Botkyrka kommun vill ta medvetna beslut om hur vi ställer oss till olika aspekter av jämlikhet/ojämlikhet som inte tillämpas idag. Därför har kommunen påbörjat en Unesco LUCS pilot för att undersöka jämlikhetsdata som grund för mål och uppföljning av utvecklingen i Botkyrka som organisation och plats. Trycket på Sverige…

Malmö stads arbete mot diskriminering

Arbete mot diskriminering går in i nästa fas. Handlingsplanen mot diskriminering som reviderades under 2013-2014 i nära samverkan med civilsamhället i Malmö har ”döpts” om till Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad. Utvecklingsplanen har en tydligare målkedja, vilket ska underlätta för respektive förvaltning att jobba med utvecklingsplanen.   Stadskontoret arbetar nu med att implementera…

Fotboll mot rasism

Malmö FF identifierade rasism som ett samhällsproblem och ville bidra till att arbeta med frågan, delvis uppmuntrad av Malmö Stad och stadens engagemang i ECCAR. I ECCARS tiopunktsprogram ingår att staden ska söka samverkan med civilsamhället i arbetet med att motverka diskriminering och rasism. MFF i samhället är en egen verksamhet i föreningen som arbetar…