Jämlik vård. Spridningskonferens 28 mars

Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland ordnar spridningskonferens tisdagen den 28 mars kl. 13-17

Plats: Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland, Västgötagatan 2, 4 tr. (vid Medborgarplatsen och Södra station), Stockholm

Preliminärt program:  Presentation av Unesco LUCS, Föreläsningar om Jämlik vård, cancerprevention samt presentation av projektet inklusive slutrapport.

Anmälan här!