Så startas och drivs en kunskapspilot

En kunskapspilot är ett arbete för att utveckla och förändra något inom området mänskliga rättigheter. Arbetet sker lokalt på en eller flera platser i Sverige och i samverkan mellan politik/förvaltning, föreningar/civilsamhälle företag och forskning. Processen ska sedan utvärderas.
Här beskrivs hur en kunskapspilot startas, drivs och utvärderas.

Hämta Unesco LUCS manual för kunskapspiloter som pdf!